Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malý slovníček pojmů - izraelská vína

Kosher (košer, kašr) - obecně znamená "vhodné" jídlo či nápoje, které byly připraveny v souladu se židovskými předpisy; i při přípravě vína to např. představuje nutnost používat nástroje, které slouží vždy jen přípravě košer potravin; při výrobě lze používat jen produkty certifikované rabinátem, nesmí být použity vedlejší živočišné produkty (želatina, kasein, vyzí klih); na přípravě košer vína se mohou během celého procesu výroby od dovezení hroznů do vinařství až po otevření a rozlévání podílet jen zbožní Židé; pokud s vínem manipuluje někdo jiný, přestane být víno ve smyslu náboženských předpisů košer - to v případě, že jde o víno nepasterizované (Not/Non Mevushal); tato pravidla jsou univerzální, v Izraeli ale musí vinaři dodržovat ještě další, která byla ustanovena už v biblických dobách; jde o "orlach", "šmitach", "kilai ha´kerem" a "terumot a ma´aserot"

Orlach (orlah) - jedním z předpokladů výroby košer vína v Eretz Ha´Kodeš (Svaté zemi) je, že první tři roky se réva nesmí k produkci vína využívat; z toho důvodu jsou odstraňována poupata, aby se zamezilo tvorbě hroznů; víno se vyrábí až od čtvrtého roku; v Evropě má tento postup obdobu v tzv. panenské sklizni

Šmitach (shmittah) - předpis, podle kterého by měla být pole (i vinice) každý sedmý (šabatový) rok ponechána ladem a odpočívat; pro moderní izraelské vinaře je tento předpis noční můrou; z ekonomických důvodů se hledají cesty, jak toto nařízení obejít; lze například sedmý rok pronajmout vinici symbolicky Nežidům

Kilai Ha´Kerem - zákaz mísení druhů; v Izraeli je zakázáno pěstování jiného ovoce nebo zeleniny mezi révou, pokud má být réva používána k výrobě košer vína;

Terumot a Ma´aserot - symbolický obřad, při kterém se 1% vína vylévá; jde o památku na desátek, který byl kdysi vinaři placen jeruzalémskému Chrámu; tyto dva zákony spolu s předpisem "šmitach" mají symbolizovat převahu spirituality nad materialismem

Mevushal (M´vushal) - je pasterizované košer víno; víno bylo bleskově ohřáto na více než 80°C (v Barkanu na 87°C); příprava tohoto vína jinak nevybočuje ze základních předpisů; s láhvemi vína ovšem už mohou manipulovat a otevírat je i Nežidé (obchodníci, číšníci), víno tím nepřestává být košer; v dobách jeruzalémského Chrámu "vařené víno" nesmělo být dáváno na oltář a tak nebylo zahrnuto do zákazu, že s ním nemohou přijít do styku Nežidé - může být nalito komukoliv, aniž by ztratilo svůj košer standard; chceme-li ortodoxnímu Židovi věnovat láhev vína a očekává se, že ho budeme pít spolu, je vhodné volit právě Mevushal; moderní technologie zaručují, že pasterizace víno negativně neovlivňuje, může naopak některé zajímavé charakteristiky toho kterého vína zdůraznit

Passover (Kosher for Passover, Pesach) - označení pro košer víno vhodné i pro použití během oslav židovského svátku Pesach; víno nepřišlo do styku s obilím, chlebem nebo produkty vyrobenými z kynutého těsta; na jeho správnou přípravu se dbá velmi přísně, přísněji snad už jen na košer kategorii "Le Mehadrin"; drtiče, lisy, tanky a další zařízení musí být třikrát očištěny horkou párou nebo horkou vodou; všechny sudy musí být nové nebo předtím použité jen pro výrobu košer vína; k čiření vína se narozdíl od nekošer vín nepoužívají živočišné produkty, ale bentonit; vína "Kosher for Passover" mohou být jak nepasterizovaná (Not/Non Mevushal), tak pasterizovaná (Mevushal)

Kiddush (víno pro kiduš) - sladká košer vína, Židy jsou používána především o některých židovských svátcích a obřadech (kiduš - páteční požehnání nad vínem); tato vína trochu kazí pověst ostatním košer vínům, protože jsou s nimi ztotožňována; byla u nich vždy podstatnější nízká cena a náboženská certifikace než kvalita; někdy jsou vyráběna mísením moštu a vinného džusu; vinařství Barkan produkuje svůj kiduš z Carignanu, Carmel mj. z Muškátu, někdy se používá odrůda Labrusco; přestože se jejich kvalita postupem času mimořádně zlepšila, jejich proukce v Izraeli klesá - zbožné rodiny dnes raději kupují dětem hroznový džus a pro sebe sušší stolní víno; ve světě ale dnes izraelský kiduš nabízí milovníkům sladkých vín kvalitu za velmi přijatelnou cenu

Závěrečná poznámka - v židovském světě jsou košer vína nutností; není žádný technický důvod, proč by měla být košer vína podřadnější než ta, která košer nejsou; naopak vysoký hygienický standard i používání vybraných přípravků slibuje zejména v podmínkách Izraele produkci mimořádně kvalitních vín; pokud není použit k čiření vaječný bílek, jsou košer vína rovněž vegetariánská a veganská; pro zbožné Židy představují izraelská košer vína největší a nejkvalitnější škálu košer vín na světě, pro zbytek světa představuje izraelská vinařská produkce mimořádnou a oceňovanou vysokou kvalitu z exotického východního Středomoří.